הכנס השנתי של האגודה למשפט העבודה ולבטחון סוציאלי 2018 תפריט

תוכנית הכנס - לצפייה אנא לחץ כאן