הכנס השנתי של האגודה למשפט העבודה ולבטחון סוציאלי 2018 תפריט

דמי ביטול

הודעות על שינוי ו/או ביטול יתקבלו בהודעה בכתב בלבד למשרדי חברת קשרי תעופה בע"מ.

באמצעות פקס: 03-6388829 או במיילAvitalG@aviation-links.co.il    באחריות הנרשם לוודא הגעתו.

על פי חוק הגנת הצרכן, ניתן לבטל את העיסקה בתוך 14 יום מיום ביצועה וזאת בתנאי שהביטול יעשה מעל ל-7 ימים טרם מועד הכנס.

על ביטול במסגרת זו יגבו דמי ביטול בסך של 100 ₪ לאדם.

  • המועד האחרון לביטולים ללא דמי ביטול הוא 15.02.2018.

 

ביטול חדרים:

מה 15.02.2018 ועד ה 20.02.2018 יגבו דמי ביטול של 20% מערך ההזמנה.

מה 21.02.2018 ועד ה 28.02.2018 יגבו דמי ביטול של 50% מערך ההזמנה.

מה 01.03.2018 ועד ה 07.03.2018 יגבו דמי ביטול של 80% מערך ההזמנה.

מה 08.03.2018 ועד מועד הכנס יגבו דמי ביטול מלאים.

 

ביטול / שינוי טיסות:

מה 21.02.2018 ועד 48 שעות טרם מועד ההמראה ביטול טיסה ו/או שינוי יחויב בעלות 40 ₪ לאדם לטיסה.

ביטול טיסה 48 שעות – 0 שעות לפני מועד הטיסה יחויב במחיר מלא.

במקרה של אי הופעה לטיסה או למלון יחולו דמי ביטול מלאים והתשלום לא יוחזר.

הזמנת טיסה אחרת תחויב בעלות מלאה של כרטיס נוסף.

 

הערות:

  • על המחיר תתווסף עמלת כרטיסי אשראי בסך של 1.5% מעלות ההזמנה.
  • ההזמנה תאושר אך ורק לטפסים אשר הגיעו עם פרטי אמצעי התשלום, טפסים ללא אמצעי תשלום לא יאושרו.
  • אישור ההרשמה יישלח לכתובת הדואר אלקטרוני שציינתם בתחילת הרישום, אנא וודאו שהכתובת הינה נכונה .
  • חשבונית מס/קבלה תישלח למייל אלקטורוני אשר הוזן במערכת בעת ההרשמה.
  • דמי חבר באגודה מועברים לאגודה ואינם מוחזרים במקרה של ביטול השתתפות בכנס.