הכנס השנתי של האגודה למשפט העבודה ולבטחון סוציאלי 2018 תפריט

פרטי משרד הרישום:

חברת : קשרי תעופה בע"מ -  מחלקת כנסים

כתובת: רח'  נירים 2 תל אביב.  מיקוד  6706037

פקס:    03-6388829

דוא"ל: Avitalg@aviation-links.co.il

לבירורים ניתן לפנות לגב' אביטל גדשביץ  ממשרד הרישום של הכנס, טל:03-5209040

בימים א'-ה' בין השעות 09:30-15:00

מועד אחרון להרשמה 15.02.2018