הכנס השנתי של האגודה למשפט העבודה ולבטחון סוציאלי 2018 תפריט

הכנס השנתי של האגודה למשפט העבודה ולבטחון סוציאלי 2018

ההרשמה נסגרה

לשאלות שינויים ובקשות ניתן לפנות לאביטל באימייל  AvitalG@aviation-links.co.il